อาจาร ออกวัดไหนคับ

อาจาร ออกวัดไหนคับโดยสมาชิก ชื่อ Pinn Pinn Pinn
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว