อาจารย์ช่วยดูองค์นี้ให้หน่อยครับ ลงกรุไหนครับ..ดีมั้ยคร

อาจารย์ช่วยดูองค์นี้ให้หน่อยครับ ลงกรุไหนครับ..ดีมั้ยครับ





โดยสมาชิก ชื่อ Champ Mauser
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว