อาจารย์ครับกรุไหนครับแท้มั้ยครับผม

อาจารย์ครับกรุไหนครับแท้มั้ยครับผม
โดยสมาชิก ชื่อ Champ Mauser
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว