ออกวัดไหนคับพี่ๆ

ออกวัดไหนคับพี่
โดยสมาชิก ชื่อ สวัสดี ผม
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว