อย่างนี้ที่ไหนครับ

อย่างนี้ที่ไหนครับโดยสมาชิก ชื่อ เจต เรืองฤทธิ์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว