อยากทราบครับ
พระอะไร ? -กรุอะไร ? ครับ

อยากทราบครับ
พระอะไร ? -กรุอะไร ? ครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Som Pong
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว