องค์นี้เป็นไงครับ

องค์นี้เป็นไงครับ

โดยสมาชิก ชื่อ นรบดี ศรีสำราญ
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว