องค์นี้มีแววมั่งมั้ยครับ

องค์นี้มีแววมั่งมั้ยครับโดยสมาชิก ชื่อ MooMoo Korndech
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว