องค์นี้ขอโชว์ครับขอร่วมอนุรักษ์ด้วยคน ติชมได้ครับ

องค์นี้ขอโชว์ครับขอร่วมอนุรักษ์ด้วยคน ติชมได้ครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Sittipong Somboor
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว