องค์ติดตัว….

องค์ติดตัว….โดยสมาชิก ชื่อ Chanchai Jakeepaiboon
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว