หูยานชินเขียว…ผ่านสักองค์หรือเปล่าครับ

หูยานชินเขียว...ผ่านสักองค์หรือเปล่าครับโดยสมาชิก ชื่อ วุฒิ คนเกินร้อย
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว