หูยานชัยนาทองค์นี้ผ่านหรือเปล่าครับ

หูยานชัยนาทองค์นี้ผ่านหรือเปล่าครับ
โดยสมาชิก ชื่อ เอก จักรนารายณ์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว