#หาวัดไม่เจอครับ #ใครทราบชี้นำหน่อยครับ

#หาวัดไม่เจอครับ #ใครทราบชี้นำหน่อยครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Manat Kongkaew
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว