สุดยอดพระชินเขียวชินราชเสมาพิมพ์เล็กแชมป์ทุกสนาม…^___

สุดยอดพระชินเขียวชินราชเสมาพิมพ์เล็กแชมป์ทุกสนาม…^______^
โดยสมาชิก ชื่อ อ๋อย บัดดี้พาร์ท
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว