สอบถามเกี่ยวกับพระร่วงองค์นี้ครับ ขอบคุณครับบ..

สอบถามเกี่ยวกับพระร่วงองค์นี้ครับ ขอบคุณครับบ..
โดยสมาชิก ชื่อ Thanakrit Jiamraksa
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว