สอบถามครับ

สอบถามครับ
โดยสมาชิก ชื่อ ปู่ล่ะหึ่ง ฝั่งหมิ่น
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว