#สอบถามครับ…?

#สอบถามครับ…?

โดยสมาชิก ชื่อ เกียรติพงษ์ แก้ววิจิตร
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว