สอบถามครับ

สอบถามครับ
โดยสมาชิก ชื่อ แนท แนท
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว