สอบถามครับ

สอบถามครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Chinnathan Srinak
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว