สอบถามครับ แบบนี้ กรุใหนครับ หรือเกจิสร้างครับ

สอบถามครับ แบบนี้ กรุใหนครับ หรือเกจิสร้างครับโดยสมาชิก ชื่อ อมตะพระกรุ เมืองละโว้
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว