สอบถามครับเนื้อถึงยุคไหมครับ

สอบถามครับเนื้อถึงยุคไหมครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Oat Prechaphon
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว