สอบถามครับเขาเรียกชินอะไรครับท่าน

สอบถามครับเขาเรียกชินอะไรครับท่าน
โดยสมาชิก ชื่อ เก้า ยอด ธง
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว