สอบถามครับเก๊แท้ครับ

สอบถามครับเก๊แท้ครับ
โดยสมาชิก ชื่อ แทน แทนธรรม
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว