สอบถามครับพระหูยานลพบุรีองค์นี้ผ่านมั้ยครับ
อาจารย์ทั้

สอบถามครับพระหูยานลพบุรีองค์นี้ผ่านมั้ยครับ
อาจารย์ทั้งหลาย….ขอบคุณล่วงหน้าครับ
โดยสมาชิก ชื่อ ป๊อป ปีศาจเเดง เด็กหางบ่อ
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว