สวัสดี ทักทายครับ ปิดตาชินเขียว ยุคเกจิ ครับ…

สวัสดี ทักทายครับ ปิดตาชินเขียว ยุคเกจิ ครับ…


โดยสมาชิก ชื่อ Wanchai Msk
จากกลุ่ม กลุ่มอนุรักษ์พระกรุเนื้อชินอุทุมพร (ชินเขียว) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน