สวัสดีมีสุขครับท่านแอดมินและท่านสมาชิก

สวัสดีมีสุขครับท่านแอดมินและท่านสมาชิก
โดยสมาชิก ชื่อ Teera Longsomboon
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว