สวัสดีปีใหม่ ครับ

🙏🏾สวัสดีปีใหม่ ครับ🙏🏾โดยสมาชิก ชื่อ ชาตรี อารัก
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว