สวัสดีครับ.. ท่านแอดมินทุกท่าน ที่เปิดเฟสดีๆให้สมาชิกได

สวัสดีครับ.. ท่านแอดมินทุกท่าน ที่เปิดเฟสดีๆให้สมาชิกได้ พูดคุยกันแบบกัลยาณมิตร ที่ดีครับ…โดยสมาชิก ชื่อ ตุ๊บ เบญจศิลป์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว