สวัสดีครับยามเช้า

สวัสดีครับยามเช้า
โดยสมาชิก ชื่อ ต้อม ซัง บางนกแขวก
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว