สวัสดีครับพี่ๆที่รับผมเข้าชมรม ขอคุณจากใจครับ

สวัสดีครับพี่ๆที่รับผมเข้าชมรม ขอคุณจากใจครับโดยสมาชิก ชื่อ Chan Thailand
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว