สวัสดีครับพี่ทุกท่าน

สวัสดีครับพี่ทุกท่าน

โดยสมาชิก ชื่อ บัณฑูร จันทร์เทศ
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว