สวัสดีครับที่ไหนบ้างครับ

สวัสดีครับที่ไหนบ้างครับ


โดยสมาชิก ชื่อ Pardit Srikumveing
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว