สวัสดีครับขอรบกวนอีกสักองค์

สวัสดีครับขอรบกวนอีกสักองค์
โดยสมาชิก ชื่อ TU Mueangnon
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว