สวยมีหน้ามีตา

สวยมีหน้ามีตาโดยสมาชิก ชื่อ ฉลามศักดิ์ สุระโส
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว