สวน4ชินเขียวองค์​นี้ผ่านมั้ย​ครับ

สวน4ชินเขียวองค์​นี้ผ่านมั้ย​ครับ
โดยสมาชิก ชื่อ ณัฐพงศ์ บุญสวัสดิ์
จากกลุ่ม กลุ่มอนุรักษ์พระกรุเนื้อชินอุทุมพร (ชินเขียว) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน