สมเด็จ​ชินเขียว

สมเด็จ​ชินเขียวโดยสมาชิก ชื่อ ซุ้ม สิงห์ระกาฟาร์ม
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว