#สมเด็จเสร็จทุกราย

#สมเด็จเสร็จทุกรายโดยสมาชิก ชื่อ เจษฎา แดงเจริญ
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว