สนใจองค์ใหนก้อทักได้น๊า…^^…0832188878

สนใจองค์ใหนก้อทักได้น๊า…^^...0832188878
โดยสมาชิก ชื่อ อ๋อย บัดดี้พาร์ท
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว