สถานะโชว์ครับ

สถานะโชว์ครับโดยสมาชิก ชื่อ สมชาย ฉ่ำศิริ
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว