สถานะโชว์ครับองค์นี้ได้รับมาจากเพื่อนใหม่ที่นครสวรรค์ถู

สถานะโชว์ครับองค์นี้ได้รับมาจากเพื่อนใหม่ที่นครสวรรค์ถูกใจมากครับโดยสมาชิก ชื่อ สมชาย ฉ่ำศิริ
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว