ศรัทธามี บารมีเกิดคับ
#องค์ประจำกายคับ

ศรัทธามี บารมีเกิดคับ
#องค์ประจำกายคับ
โดยสมาชิก ชื่อ ทักษ์ หนองจอก
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว