วันนี้ส่งองค์มาให้ชี้แนะครับอาจารย์

วันนี้ส่งองค์มาให้ชี้แนะครับอาจารย์


โดยสมาชิก ชื่อ Champ Mauser
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว