วันนี้ท่านห้อยพระอะไรกัน ขอชมองค์ประกายของแต่ละท่านหน่อ

วันนี้ท่านห้อยพระอะไรกัน ขอชมองค์ประกายของแต่ละท่านหน่อยครับโดยสมาชิก ชื่อ คทาเพชร ไลใหม่
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว