ลีลาหลังยันต์ไขพอได้ปานดี

ลีลาหลังยันต์ไขพอได้ปานดี
โดยสมาชิก ชื่อ บังรอน บรรพต
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว