#ลีลาข้างขีดวัดถ้ำหีบ

#ลีลาข้างขีดวัดถ้ำหีบโดยสมาชิก ชื่อ เจษฎา แดงเจริญ
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว