ร่วมศึกษาเนื้อชินเขียวครับ เเต่ไม่รู้คืออะไร

ร่วมศึกษาเนื้อชินเขียวครับ เเต่ไม่รู้คืออะไร 😂โดยสมาชิก ชื่อ Tak’t Kittichai
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว