ร่วมศึกษาครับ..ขอบคุณที่รับเข้ากลุ่มครับ

ร่วมศึกษาครับ..ขอบคุณที่รับเข้ากลุ่มครับ
โดยสมาชิก ชื่อ จ่าเบื้อก บางกระบือ
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว