รบกวน ท่านแอดมินอีกองค์ครับ พระลีลาองค์นี้ผ่านไหมครั

รบกวน ท่านแอดมินอีกองค์ครับ พระลีลาองค์นี้ผ่านไหมครับ ออกวัดไหนครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Manus Phumphothong
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว