รบกวนแนะนำทีครับ

รบกวนแนะนำทีครัโดยสมาชิก ชื่อ Chok Kumhomkul
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว