รบกวนอาจารย์ทุกท่านครับ..กรุไหนครับ

รบกวนอาจารย์ทุกท่านครับ..กรุไหนครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Kittipong Pakdee
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว